Att använda potentialen i människans förmåga

Ett integrerat sätt att skapa en bättre verksamhet För att i dag vara framgångsrik fordras att man har ett integrerat synsätt på utveckling av verksamheten och medarbetarna. Om ledningen vill skapa och behålla ett konkurrensmässigt försprång måste man uppmärksamma både den hårda sakliga och den mjuka mänskliga sidan i företaget. Ett sätt att tydliggöra detta är att se på helheten utgående från fyra kvadranter där vi också har infört dimensionen internt och externt. Framgång uppnås genom att skapa en strategisk och medveten balans och samverkan mellan de fyra delarna i följande bild:

Traditionell verksamhetsutveckling har fokuserat på den övre sakliga delen genom att ställa frågor som ”Vad är det vi ska göra?” och ”Hur kan vi göra det på ett bättre, snabbare och mer effektivt sätt?”. En analys som har varit kärnan i alla förbättringsstrategier under större delen av 1900-talet. Handlar mycket om förnuft och logik – hjärnan är i högsätet!

Samtidigt verkar det som om verksamhetens mänskliga sida är det område som innehåller de största möjligheterna till radikala förbättringar. I de flesta företag och organisationer använder vi bara en liten del av den förmåga och potential som finns i varje individ. Och dessutom missar vi det skapande som kommer ur öppna och tillitsfulla relationer – tillsammans kan resultatet bli mycket större än summan av delarna. Ett stort slöseri som är till men för både individerna och företaget!

Företagets mänskliga sida är verksamhetens hjärta och själ. Det är organisationens livsnerv. Det är den mänskliga sidan som är nyckeln till passionen och den emotionella energin som ger verksamheten vitalitet och kraft, mening och långsiktig lönsamhet och framgång. Det är här som åtaganden, engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom frodas. Vi använder kroppens centra för känslor och energi – finns i hjärtat och i magen.

 

Additional information