Toltekernas livsvisdom

 

Inget nytt under solen brukar man säga – av denna beskrivning framgår att det vi i dag beskriver som nyare kunskap fanns för länge sedan hos flera ursprungsfolk även om förhållanden och former var lite annorlunda. Ett exempel bland flera är Toltekerna.

Vilka var Toltekerna?

För många tusen år sedan var toltekerna kända i hela södra Mexico som ”kvinnor och män som besitter kunskap”. Antropologer har talat om toltekerna som ett folk eller ras, men i själva verket var toltekerna vetenskapsmän och konstnärer som bildade ett samhälle för att utforska och bevara förfädernas andliga kunskaper och seder. De samlades som mästare (nagualer) och elever i Teotihuacán, den gamla pyramidstaden utanför Mexico city.

Européernas ankomst och en del maktmissbruk av kunskapen gjorde att man valde att hålla kunskapen dold för dem som inte var beredda att använda den med klokhet eller utnyttjade den för personlig vinning. Men kunskapen bevarades inom nagual-släkterna och tiden anses nu vara rätt att göra den känd. Våra yttre förutsättningar är mycket annorlunda i dag men vi människor är i grunden likadana. Om vi trivs med oss själva och varandra kan vi göra stordåd tillsammans och samtidigt trivas med livet.

Kunskapen finns sammanfattad i fyra överenskommelser – grundstenar – och tre insikter.

Fyra grundstenar till ett bättre liv

Ord är som frön, och det mänskliga sinnet är så oerhört bördig jord - men bara för den sortens frön som det beretts för.

 1. Var sann i ditt tal

  Låt ditt tal utmärkas av integritet. Säg bara sådant som du menar. Undvik att använda orden för att förringa dig själv eller skvallra om andra. Orden är en kraft som påverkar. Använd orden med inriktning på sanning och kärlek. Sår du vackra blommor eller ogräs?

 2. Ta ingenting personligt

  Ingenting som andra gör beror på dig. Vad andra säger och gör är en projicering av deras egen verklighet och deras drömmar. Det har inget med dig att göra, så välj dina reaktioner därefter! När du är oemottaglig för andras åsikter och handlingar drabbas du inte av onödigt lidande.

 3. Ta ingenting för givet

  Våga ställa frågor och säga vad du egentligen vill. Kommunicera med andra så tydligt du kan för att undvika missförstånd och upprördhet. Vi uppfattar fakta och signaler och formar i vår hjärna en bild av situationen. Med egen erfarenhet fyller vi ut luckorna till en helhet och tror vi har en sann bild.

 4. Gör alltid ditt bästa

  Är förutsättningen för att de tre första grundstenarna ska bli djupt rotade vanor. Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det andra – ibland på topp, ibland mindre bra. Gör helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter så undgår du självkritik, självförakt och ånger.

De tre insikterna

Grundstenarna är som en karta och för att använda den så måste du veta var du är, vart du vill komma och hur du ska ta dig dit. Användningen av kartan beskrivs med de tre insikterna:

 • Medvetandets insikt

  Det första steget mot personlig frihet är att vara medveten om vad vi är, var vi befinner oss och vilket slags frihet vi söker. Vi inser att våra tankar är en spegling av verkligheten, en sorts dröm om verkligheten skapad i vår hjärna.

 • Förvandlingens insikt

  Den visar hur vi kan förändra vår livsdröm. Målet är att bringa ordning i det kaos som uppstår genom alla röster i vårt sinne. Insikten vinner vi genom att förändra våra överenskommelser om hur vi uppfattar världen. De fyra grundstenarna är en sammanfattning av förvandlingens insikt

 • Kärlekens eller Syftets insikt

  Resultatet av de två första insikterna är ett sinne som är fritt från parasiter och misstolkningar. Från toltekisk synpunkt är kärlek eller syfte den del av livet som gör energiomvandlingen möjlig. Varje handling vi utför blir ett uttryck av kärlek och kärlek i handling kan endast leda till lycka. Detta är toltekernas mål.

   

  En nu levande nagual, Don Miguel Ruiz, har skrivit ett antal böcker om toltekernas livsvisdom, där flera finns på svenska. Han har nu också förtydligat hur man kan använda denna kunskap med en femte grundsten:

  5.  Var skeptisk men lär dig lyssna

  Tro inte direkt på dig själv eller på andra. Vi människor talar med symboler – och de är inte verkligheten. Använd tvivlets kraft för att ifrågasätta allt du hör och tänker. Är det verkligen sanningen? Lyssna till avsikten bakom orden och du kommer att förstå det bakomliggnade budskapet.

   

 

Additional information