Kraftfulla team byggs med TeamKraft

 

Kan potentialen utnyttjas mer om individerna lär känna sig själva bättre?

Ett kraftfullt team är en grupp människor som med gemensamma mål effektivt når resultat och där individerna, genom god självkännedom och gott självförtroende, medvetet utvecklar sina relationer inom gruppen och med andra grupper. I alltför många företag används inte den kapacitet som finns hos medarbetare och ledare. Detta är ett slöseri för både företaget och för individen - alla mår bra att få använda sin förmåga konstruktivt. Att kraftfulla team skapar värde för både individ och organisation är uppenbart!

MålMedveten och Mänsklig utveckling av individ, team och ledarskap

De utmaningar som möter företag i dag med ökande konkurrens, snabbare förändring, ökande kvalitetskrav eller hantering av information är större än någonsin. För att klara av utmaningarna behövs effektivare metoder för ledning och medarbetare att i samverkan nå resultaten snabbare och smidigare. Metoderna måste vara enkla att använda och hjälpa alla att förstå hur deras beteende påverkar och påverkas, samt hur arbetsresultatet försämras av dolda agendor och undanträngda känslor.

The Human Element - THE - är både en filosofi och en metod som erbjuder individer och grupper att i en atmosfär av tillit söka och förstå de underliggande orsakerna till de beteenden och konflikter som hämmar effektivitet och trivsel. THE har skapats av Will Schutz under mer än 40 års arbete med utveckling av individer och grupper i olika organisationer - från IBM, NASA och Coca-Cola till många mindre företag. Syftet har varit att få effektiva grupper med lärande ledarskap där människorna mår bra i sina relationer och med sig själva.

Fördelar

för individerna:

 • Lär sig att ge och ta emot feedback - rakt och utan rädsla
 • Blir medveten om hur känslor och självuppfattning påverkar arbetsresultatet
 • Tar ansvar i stället för att leta syndabockar
 • Lär nytt i en atmosfär av öppenhet
 • Upplever hur förbättrade relationer stärker effektivitet och samarbete


för organisationen:

 • Ger nöjdare kunder tack vare ökad öppenhet och förbättrad kommunikation
 • Ökar produktivitet och lönsamhet
 • Underlättar förändringsarbete
 • Skapar effektiva och självgående grupper
 • Ökar det individuella ansvaret för personlig och yrkesmässig utveckling
 • Ökar effekten av annan utbildning

Resultat

T ex minskade ett större tillverkande företag sin ledtid för nya produkter från 22 månader till 5 månader genom att utveckla kraftfullt teamarbete. Individer med god självkännedom och stark självkänsla är grunden för friska, effektiva, stimulerande och trivsamma grupper och därmed dito organisationer. En organisation som använder THE förbättrar sin förmåga:

 • att sätta samman grupper som snabbt och effektivt når sina resultat
 • att fatta beslut som alla förstår och ställer upp på
 • till motivation och engagemang hos alla medarbetare
 • för individen att samspela effektivt och livfullt med andra

 

Additional information