Curriculum Vitae

Klas Åkerlund

Sammanfattning

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt att utveckla organisationer och människor. Jag har min bas i tekniken, kompletterad med ekonomi och Human Resource. Det som stimulerar mig mest är att lyckas med utmanande förändringar där alla berörda deltar i arbetet. All kompetens ska utnyttjas optimalt oavsett om den finns i den egna organisationen, hos kunderna, partners, ägare eller hos andra.

Specifika erfarenheter

  • Som fabrikschef för Boråsfabriken inom Ericsson Radar Electronics, nuvarande Ericsson Microwave Systems, genomförde jag EQ-projektet (Ericsson Quality) i hela verksamheten, ca 450 medarbetare, 1985-1988
  • Som VD för Utvecklingsfonden i Älvsborg län drev jag ett Kvalitets- och affärsutvecklingsarbete med alla medarbetare engagerade 1988-95. Det var ett växelspel mellan utveckling av verksamhetsidé, strategier, arbetsorganisation och medarbetare med fokus på att bli mästare i småföretagsutveckling.
  • Jag var examinator för USK 1996 och utvärderade det årets vinnare, Volvo Aero i Trollhättan. Jag är också utbildad för EFQM Excellence Model och medverkade 2004 i SIQ:s utveckling av Diplomering för verksamhetsutveckling. 2011 var jag utvärderingsledare i utmärkelsen Bättre Skola. 2013 var jag utvärderingsledare i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
  • Jag är också utbildad för SPPs nya kvalitetsutmärkelsen Sambandet med fokusering på god arbetsmiljö. 2001 var jag utvärderingsledare i ett företag.
  • Sedan 1997 är jag licensierad tränare av THE - The Human Element - för utveckling av individ och grupp. THE har skapats av Will Schutz utgående från hans FIRO-teori som bl.a. används i försvarets ledarutbildning och UGL. Jag har använt THE övningar och instrument vid utveckling av chefer och medarbetare i både företag och offentliga organisationer. Jag är också licensierad för tillämpningsprogrammen Förtroendefullt Samarbete och THE i Kundrelationer.

Spetskompetenser

Jag har erfarenhet från både stora och små organisationer/företag, privata och offentligt ägda samt olika kulturer i Sverige och andra länder. Det finns naturligtvis skillnader men jag tycker att de många gånger överdrivs. Organiserad mänsklig verksamhet där en grupp samverkar målmedvetet för att uppnå gemensamma syften har mycket större likheter än vi tror vid första intrycket av uppenbara skillnader. Det goda ledarskapet drar nytta av olikheterna och ser till att alla involverade lär över gränserna och ur erfarenheterna.

Jag har stor erfarenhet av strategiska frågor i alla typer av organisationer. Speciellt när man har behov av ett genomgripande förändringsarbete där det är viktigt att söka och pröva verksamhetsidé, mål och strategier förutsättningslöst. Ledningen ska se personalen som en resurs och en potential att använda också för företagets utveckling. 

Min spets är i det praktiska förändringsarbetet där man går från ord till handling med ledning och personal involverade. Det kan handla om krav på korta ledtider, kvalitetsstyrning, resursutnyttjande och modern arbetsorganisation. Med ett balanserat fokus på strukturell och mänsklig utveckling där reflektion och lärande ur erfarenhet är djupt integrerat i processen.

 

I mitt konsultarbete har jag arbetat mycket med kvalitet – att möta alla intressenters förväntningar. Fokus har varit på förbättringsarbetet och att få ledning och medarbetare att samverka i utvecklingen av ett eget anpassat kvalitetssystem. Metoderna med självutvärderingar har jag mycket positiv erfarenhet av och har medverkat i SIQ:s utmärkelser som examinator och utvärderingsledare.


Additional information