Concordance

beslut fattade med huvud och hjärta

Sättet att fatta beslut är i många organisationer en ständig källa till irritation och missförstånd. Människor är ofta arga och upprörda över att bli förbigångna, inte tillfrågade, inte ha något inflytande på beslut som påverkar både deras arbete, karriär och liv. En för alla tillfredsställande beslutsmetod skulle mycket påtagligt förbättra organisationens effektivitet.

Bland de många metoderna för beslutsfattande är några av de vanligaste

  • Den auktoritära - en röst avgör beslutet
  • Majoritetsbeslut - hälften plus en röst avgör
  • "Participative Management" - efter att ha konsulterat och tagit in synpunkter från många människor, avgör en röst
  • Consensus - alla måste samtycka

Alla dessa metoder har både fördelar och nackdelar och är användbara i olika situationer. När besluten handlar om förändringar eller på annat sätt påverkar många är man oftast beroende av en djup acceptans för att få det önskade resultatet.

Beslut som alla förstår och ställer upp på finns dom? Ja - metoden kallas Concordance. Den har utvecklats av Will Schutz under mer än 40 års arbete med utveckling av individer och grupper i olika organisationer - från IBM, NASA och Coca-Cola till många mindre företag. Syftet har varit att få effektiva grupper med lärande ledarskap där människorna mår bra i sina relationer och med sig själva. Metoden liknar consensus-modellen, men är mer exakt - tack vare att de känslor som finns får komma till uttryck.

Consensus betyder ungefär "med förnuft" - vi är överens på ett tankemässigt plan - medan Concordance - "med hjärta" - betecknar en överenskommelse av djupare samstämmighet, som även tar hänsyn till känslor och attityder.

Ett beslut enligt Concordancemetoden kännetecknas av tre kriterier

  • Deltagande - besluten fattas av dem som dels vet mest i frågan, dels på olika sätt påverkas mest av beslutet
  • Påverkan - alla har lika stort inflytande på beslutet och alla har vetorätt
  • Öppenhet - alla är absolut öppna och ärliga om vad de tänker och känner i frågan

Processen är utformad för att leda till beslut som i möjligaste mån kommer att genomföras med entusiasm och utan konflikter. Modellen ger riktlinjer för hur Concordance kan börja tillämpas i befintliga eller nya organisationer och i olika typer av företag. Konfliktlösning är en tillämpning av metoden. Processen löser upp de rigida låsningar som förhindrar en lösning av konflikten.

Additional information