CFL Customer For Life

The Human Element i Kundrelationer

Målet för programmet

är att öka graden av kundfokus i din organisation. Det kan ske genom att du som deltagare under kursen får möjlighet att:

 • Identifiera dina styrkor och svagheter i kundrelationer – såväl externa som interna - samt utveckla strategier för förbättringar
 • Undersöka dina försvarsbeteenden som omedvetet hindrar dig från att ge god kundservice
 • Öva empatiskt lyssnande och lär dig hur klagomål från kunder kan hanteras och vändas till varaktiga kundrelationer
 • Lära hur du med framgång kan uppträda mot krävande kunder
 • Uppleva hur kunder tänker och vad som kan motivera dem i deras beslut
 • Utveckla en kundservicepolicy för ditt företag/verksamhet
 • Lära dig att skapa ett klimat där människor tycker att det känns så bra att göra affärer med dig att de blir varaktiga kunder

Följande teman tas upp:

I) Att skapa kunder och långvariga kundrelationer

 • Mål och arbetsform för kursen
 • Dålig och god kundservice
 • Kostnad för dålig kundservice
 • THE i kundservice - ett unikt förhållningssätt
 • FIRO-teorin och excellent kundservice
 • Organisationens styrkort

II) Du och kunden

 • Att möta utmanande kunder
 • Hur hantera missförstånd och klagomål
 • Självskattningsinstrumnet
 • Attitydens avgörande betydelse
 • Att lyssna på kunden
 • Personligt styrkort

III) Tillämpningar och verktyg

 • Kreativ problemlösning
 • Att möta kunden
 • Kundservice i praktiken – spel
 • Tips och metoder
 • Handlingsplan
 • Att pröva olika förhållningssätt

Additional information