TeamKraft står för ett MålMedvetet och Mänskligt FörbättringsArbete - där:

  • Mål handlar om de resultat som arbetet ska leda till, dvs hur den framtida önskade situationen är annorlunda än det läge som finns innan vi startar. Mål ska som alltid vara tydliga, mätbara och utmanade så att de stimulerar till engagemang och handling.
  • Medvetet beskriver hur förbättringsarbetet organiseras och planeras. Det ska finnas en viss ordning och reda i förbättrandet så att alla inblandade vet vad som ska hända, vem som ansvarar för vad, osv.
  • Det Mänskliga innebär att de som är berörda kan påverka arbetet från start till mål. Med en mindre grupp kan alla vara med i hela arbetet och då är det enkelt. I en större organisation kräver principen om allas deltagande en speciell omtanke. T ex är det avgörande med frekvent och tydlig information till de som inte deltar direkt för deras upplevelse av delaktighet. I det mänskliga ingår också att det finns tid för förbättringsarbetet, för eftertanke, mm.
  • Förbättring står för de önskade förändringar som skapas i arbetet. Det kan handla om kvalitet, bättre ekonomi, snabbare tider eller nöjdare kunder.
  • Arbete är insamling av information, analyserande, sökande av lösningar och skapande av förutsättningar för en ny stabil situation. Att förbättra är ett arbete som kräver tid, engagemang, stöd från ledningen, mm.

 

Additional information